ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Κωδικός Προϊόντος: 27
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ένα από τα πιο δυνατά καψίματα. Βοηθάει να παραμερισθούν αυτοί που μπαίνουν εμπόδιοστην άνοδο & στην επιτυχίας μας. Ανοίγει ορίζοντες θεαματικούς σε οικονομικά-επαγγελματικά κεφάλαιακαι σε π...
25,00€

Ένα από τα πιο δυνατά καψίματα. Βοηθάει να παραμερισθούν αυτοί που μπαίνουν εμπόδιο

στην άνοδο & στην επιτυχίας μας. Ανοίγει ορίζοντες θεαματικούς σε οικονομικά-επαγγελματικά κεφάλαια

και σε προοπτικές γάμου. Για καλύτερα αποτελέσματα καίγεται πάνω σε αναμμένο καρβουνάκι καθημερινά

μαζί με γνήσιο λιβάνι μελετώντας την επιθυμία μας. Για άμεσα αποτελέσματα ανάβουμε το κατάλληλο κερί

για την εργασία & επιχρίζουμε με ανάλογο λάδι.